Nadzwyczajna zmiana stosunków a wykonanie umowy

Jako przykłady zdarzeń powodujących nadzwyczajną zmianę stosunków wskazuje się: epidemie, operacje wojenne, strajki generalne, klęski żywiołowe różnego rodzaju, nadzwyczajną, szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwałtownym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw, zasadnicze i zaskakujące zmiany przepisów prawa.

Read More

Nieświadomość bezprawności czynu zabronionego

  Kodeks karny w art. 30 przewiduje, że nie popełnia przestępstwa osoba, która dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. W przypadku, jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Powyższy przepis ustanawia zatem kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną za czyn zabroniony, gdy sprawca dopuszcza się go w usprawiedliwionej nieświadomości jego…

Read More