Przejdź do treści
umowa o dzieło a umowa zlecenia

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady.

Dzieło jest rezultatem obiektywnie osiągalnym i pewnym w danych warunkach. Jednym zaś z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

należyta staranność

Należyta staranność lekarza, przewoźnika, wykonawcy …

Wysokie wymagania stawiane lekarzowi (personelowi medycznemu) nie oznaczają jego odpowiedzialności za wynik (rezultat) leczenia, ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Lekarz odpowiada na zasadzie winy, którą można mu przypisać tylko w wypadku wystąpienia jednocześnie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.

wytwory intelektualne pozbawione ochrony prawa autorskiego

Prawo autorskie – wyłączenia ochrony

Ekspertyza techniczna nie jest utworem architektonicznym, architektoniczno-urbanistycznym, czy też urbanistycznym, ponieważ przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Utworem zaś jest rezultat działalności o charakterze twórczym, kreacyjnym, oryginalnym, charakteryzujący się indywidualnością. Nie jest nim natomiast taki rezultat pracy, który opiera się na przepisach prawa przy uwzględnieniu określonego stanu faktycznego, założonego celu (funkcji), i jest jednym z możliwych do osiągnięcia przez specjalistów (rzeczoznawców) podejmujących się tego samego zadania.

sposób korzystania z mieszkania po rozwodzie

Rozwód a sposób korzystania z mieszkania przez byłych małżonków

Orzeczenie przy rozwodzie o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków nie stanowi tzw. zarzutu hamującego żądanie wydania nieruchomości, ponieważ tym sposobem rozwiedziony małżonek nie uzyskuje uprawnienia do lokalu a jedynie możliwość tymczasowego w nim zamieszkiwania.

rękojmia

Rękojmia przy sprzedaży – opis instytucji

Wykrycie wady rzeczy, której konstrukcja i właściwości nie są znane użytkownikowi nie posiadającemu wiadomości specjalnych, następuje – w rozumieniu art. 563 k.c. – wtedy, kiedy kupujący definitywnie przekonał się, że nabyta rzecz nie nadaje się do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.

Call Now ButtonUmówienie spotkania 9:00-19:00