Zakaz prowadzenia pojazdów

Zestawienie treści przepisów art. 42 § 1 k.k. i art. 42 § 2 k.k. niewątpliwie prowadzi do wniosku, iż zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy osoby, która uczestniczyła w ruchu i która dopuściła się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwa w komunikacji, a nie tylko do prowadzącego pojazd mechaniczny

Read More

Użytkowanie – uprawnienia i obowiązki

Na podstawie użytkowania uprawniony ma prawo używać rzecz i pobierać jej pożytki. Na używanie rzeczy (usus) składa się jej posiadanie i korzystanie. W zakresie drugiego uprawnienia użytkownik może pobierać pożytki cywilne (art. 53 § 2 kc), naturalne (art. 53 § 1 kc), pożytki prawa (art. 54 kc)

Read More