Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Prawo karne

Prawo karne

zmiana kolejności wykonywania kar

Zmiana kolejności wykonywania kar

O kolejności wykonania kar niepodlegających łączeniu decyduje nie kolejność, w jakiej kary te się uprawomocniły, lecz kolejność, w jakiej wpłynęły do wykonania orzeczenia je wymierzające.

rozpowszechnianie pornografii

Rozpowszechnianie pornografii – art. 202 kk

Celem art. 202 kk jest wyłączenie nagannych treści i utrzymywanie wyraźnych granic między materiałami “normalnymi”, mającymi prawo obywatelstwa w przestrzeni publicznej, i materiałami “patologicznymi”, które można – co najwyżej – “konsumować” w przestrzeni prywatnej.

Narażenie na niebezpieczeństwo

Narażenie na niebezpieczeństwo

Narażenie na niebezpieczeństwo ma mieć charakter konkretny, ustawodawca wymaga, aby było to niebezpieczeństwo bezpośrednie. Zakres obowiązków ciążących na gwarancie musi być definiowany w odniesieniu do tego momentu czasowego w którym on działa.

Zastępcza kara pozbawienia wolności a częściowe wykonanie kary ograniczenia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może się zwolnić w każdym czasie przez uiszczenie grzywny lub złożenie oświadczenia na piśmie, że podejmie się odbywania kary ograniczenia wolności.

Umówienie spotkania 9:00-19:00