Nieświadomość bezprawności czynu zabronionego

  Kodeks karny w art. 30 przewiduje, że nie popełnia przestępstwa osoba, która dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. W przypadku, jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Powyższy przepis ustanawia zatem kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną za czyn zabroniony, gdy sprawca dopuszcza się go w usprawiedliwionej nieświadomości jego…

Read More

Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Nie każde naruszenie porządku prawnego wymaga zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ale tylko zachowanie rażące, to jest zawierające znaczny ładunek jego pejoratywności, więc takie, które jest nacechowane jaskrawością, czy uporczywością oraz dużym nasileniem złej woli sprawcy.

Read More