Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Prawo cywilne

Odpowiedzialność deliktowa

szkoda wyrządzona przez podwładnego

Szkoda wyrządzona przez podwładnego

W zakresie poszukiwania kryterium do oceny tego, czy szkoda została wyrządzona „przy wykonywaniu” powierzonych czynności, decydującego znaczenia nie może mieć cel działania podwładnego, inny niż oczekiwania przełożonego i poszkodowanego.

Umówienie spotkania 9:00-19:00