Przejdź do treści

Zakres usług prawnych

Adwokat Kraków (Podgórze) – Kancelaria Adwokacka – prowadzona jest przez adwokata Sławomira Sobolewskiego.

Każdemu klientowi zostanie zapewniona należyta ilość czasu, potrzebna do spokojnego i swobodnego opisania swojej sprawy.

Wcześniejsze telefoniczne lub mailowe opisanie problemu przed spotkaniem w Kancelarii, stanowi rękojmię należytego przygotowania się adwokata do spotkania – co zapobiega niebezpieczeństwu bezproduktywnego przebiegu konsultacji oraz narażeniu klienta na niepotrzebne koszty.

Profesjonalna pomoc prawna, obrona, oraz reprezentacja przed sądami i organami administracji świadczona jest w następujących obszarach prawa:

Prawo cywilne:

 • odszkodowania
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych
 • naprawienie szkody
 • ochrona dóbr osobistych
 • rękojmia i gwarancja
 • apelacje
 • wykonywanie umów
 • wygaśnięcie umowy
 • i inne

Prawo spadkowe:

 • roszczenie o zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód
 • podział majątku po rozwodzie
 • alimenty
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • opieka i kuratela
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo nieruchomości:

 • służebności
 • zniesienie współwłasności
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prawo karne:

 • występowanie w postępowaniu przygotowawczym w roli obrońcy i pełnomocnika
 • reprezentacja w sprawach karnych w roli obrońcy oskarżonego
 • reprezentacja w sprawach karnych w roli pełnomocnika pokrzywdzonego
 • sporządzenie prywatnego akt oskarżenia
 • konstruowanie strategii procesowej
 • ocena relewantności przeprowadzenia określonych dowodów, w ramach inicjatywy dowodowej oskarżonego

Prawo lokatorskie:

 • umowa i trwanie najmu
 • bezumowne korzystanie z lokalu
 • uciążliwe sąsiedztwo

Prawo administracyjne:

 • skarga do sądu administracyjnego
 • odwołanie od decyzji administracyjnej
 • zażalenie na postanowienie

Prawo pracy:

 • mobbing

Ponadto działanie kancelarii obejmuje:

 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzanie zarzutów do opinii biegłych
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie apelacji
 • sporządzanie kasacji
 • porady prawne

Kancelaria działa na terenie Krakowa i okolic (Małopolska)

Działanie poza wskazanym miejscem podlega negocjacji

Osobiste działanie adwokata w sprawie

Adwokat zapewnia każdemu klientowi osobiste zaangażowanie, oraz należytą ilość czasu poświęconego sprawie, mając na względzie profesjonalne i skuteczne jej prowadzenie.

Spotkanie z adwokatem w kancelarii

Spotkanie z adwokatem w kancelarii zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej (Podgórze) następuje po uprzednim umówieniu wizyty (telefonicznym lub poprzez formularz kontaktowy na stronie), oraz opisaniu problemu z jakim styka się klient. Umożliwia to należyte przygotowanie się adwokata do osobistej rozmowy z klientem, opracowanie schematu spotkania poruszającego relewantne kwestie, oraz sporządzenie listy pytań zadawanych klientowi, celem uściślenia opisu stanu faktycznego sprawy.

adwokat kraków Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej

Celem sprawdzenia uprawnień adwokata do czynnego wykonywania zawodu – przejdź tutaj

Adwokat Kraków – Kancelaria Adwokacka w Krakowie:

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl
telefon: 510-403-826

Umówienie spotkania 9:00-19:00