Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy, oraz rodzaju posiadanych dowodów, które wymagąją czasochłonnego opracowania (np. nagrania audio). Wycena ta dokonywana jest po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy i następuje w sposób ostateczny, tak aby klient uzyskał jasność co do wysokości ponoszonych kosztów.

 

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa ograniczona ilość spraw, które adwokat może jednocześnie przyjąć, celem zapewnienia każdemu klientowi należytej ilości czasu.

 

Przykładowe ceny usług adwokackich (brutto, uwzględniono 23% podatek VAT):

 • Porada prawna w kancelarii (jednorazowa, do 2 godz. spędzonych w kancelarii) – 200 zł
 • Porada prawna i sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) – od 350 zł
 • Analiza szans powodzenia sprawy wymagająca zapoznania się adwokata ze znaczną objętością dokumentów – od 200

 

Sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem w danej instancji, pisma procesowe, bez względu na ilość posiedzeń sądu) :

 • Sprawa o rozwód (bez orzekania o winie lub kwestii władzy rodzicielskiej / kontaktów z dzieckiem) – od 1500 zł
 • Sprawa o rozwód (pozostałe) – od 1800 zł
 • Sprawa o ochronę dóbr osobistych  – od 1600 zł
 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (lub rzecz wymierna finansowo):
  1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł 
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł 
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł 
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł  
  5) powyżej 200 000 zł – 10 800 zł

 

 • Obrona w sprawie karnej (postępowanie przygotowawcze) – od 1200 zł
 • Obrona w sprawie karnej (etap sądowy) – od 1400 zł 
 • Stawki przy apelacji:
  1) przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%,
  2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 100%

 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – od 850
 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%

 

Substytucja (zastępstwo procesowe pełnione na rzecz adwokatów i radców prawnych):

 • stawka zwyczajowa – 350 zł + 17 zł (opłata skarbowa)

 

W przypadku spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości honorarium ryczałtowego za prowadzenie sprawy poprzez zastosowanie tj. premii za sukces, która podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Możliwe jest również rozłożenie honorarium adwokackiego na raty.

W przypadku pomyślnego rezultatu sporu sądowego, co do zasady, zarówno koszty adwokackie, jak i koszty sądowe zwracane są klientowi przez stronę przeciwną.

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma pobierane jest z góry.

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Sobolewski

NIP: 676 22 77 111

tel: 510-403-826

Numer rachunku bankowego

47 1240 1431 1111 0011 0437 4729