Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

 

Przykładowe ceny czynności adwokackich:

 • Porada prawna w kancelarii (jednorazowa, bez względu na czas spędzony w kancelarii, w zależności od skomplikowania) – od 200 do 350 zł
 • Porada prawna i sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) od 400 do 600 zł

 

Sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem, pisma procesowe, bez względu na ilość posiedzeń sądu) :

 • Sprawa o rozwód (bez orzekania o winie lub kwestii władzy rodzicielskiej / kontaktów z dzieckiem) – 1300 zł
 • Sprawa o rozwód (pozostałe) – 2000 zł
 • Sprawa o ochronę dóbr osobistych  – 1350 zł
 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (lub rzecz wymierna finansowo):
  1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł 
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł 
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł 
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł  
  5) powyżej 200 000 zł – 14 400 zł

 

 • Obrona w sprawach karnych – od 1400 zł 
 • Stawki przy apelacji:
  1) przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%,
  2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 100%

 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – od 650 do 1100 zł
 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%

 

W przypadku spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości honorarium ryczałtowego za prowadzenie sprawy poprzez zastosowanie tj. premii za sukces, która podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Możliwe jest również rozłożenie honorarium adwokackiego na raty.

W przypadku pomyślnego rezultatu sporu sądowego, co do zasady, zarówno koszty adwokackie, jak i koszty sądowe zwracane są klientowi przez stronę przeciwną.

Wynagrodzenie za pisma pobierane jest z góry.

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 21:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl