Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy, oraz rodzaju posiadanych dowodów, które wymagają czasochłonnego opracowania (np. nagrania audio, co stwarza konieczność sporządzenia stenogramu)

 

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa ograniczona ilość spraw, które adwokat może jednocześnie przyjąć, celem zapewnienia każdemu klientowi należytej ilości czasu.

 

Przykładowe ceny usług adwokackich:

 • Porada prawna w kancelarii (1 godz. spędzona w kancelarii) – 250 zł  (każde kolejne 30 min – 50 zł)
 • Sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) – od 450 zł (wynagrodzenie za sporządzenie pisma pobierane jest zawsze z góry)
 • Analiza szans powodzenia sprawy wymagająca zapoznania się adwokata ze znaczną objętością dokumentów – od 400

 

Sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem w danej instancji, pisma procesowe) :

 • Sprawa o rozwód (bez orzekania o winie lub kwestii władzy rodzicielskiej / kontaktów z dzieckiem) – od 1800 zł
 • Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie – od 2500 zł
 • Sprawa o ochronę dóbr osobistych  – od 2000 zł
 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna lub rzecz wymierna finansowo (do wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%):
  1) do 5000 zł – 1500 zł 
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł 
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł 
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł  
  5) powyżej 200 000 zł – 10 800 zł
 • Obrona w sprawie karnej (postępowanie przygotowawcze) – od 1500 zł
 • Obrona w sprawie karnej (etap sądowy) – od 1800 zł 
 • Stawki przy apelacji:
  1) przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%,
  2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 100%

 

W przypadku spraw cywilnych, których przedmiotem jest kwota pieniężna (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości honorarium ryczałtowego za prowadzenie sprawy poprzez zastosowanie tj. premii za sukces, która podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Możliwe jest również rozłożenie honorarium adwokackiego na raty.

 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – od 1600
 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%

 

Substytucja (zastępstwo procesowe pełnione na rzecz adwokatów i radców prawnych):

 • stawka zwyczajowa – 400 zł + 17 zł (opłata skarbowa)

 

Przykładowa lista czynności, które wykonuje adwokat w ramach zastępstwa procesowego:

 • Określenie żądań procesowych znajdujących podstawę w obowiązującym prawie (stworzenie pozwu)
 • Formułowanie wniosków i tez dowodowych
 • Tworzenie odpowiedzi na pozew (odpowiedzi na akt oskarżenia) i kolejnych pism przygotowawczych, zawierających merytoryczne odniesienie się do żądań i zarzutów przeciwnika (replika do pisma przeciwnika procesowego)
 • Formułowanie zarzutów do opinii biegłego (w razie wydania negatywnej dla strony opinii)
 • Osobiste uczestnictwo w posiedzeniach wyznaczonych na rozprawę
 • Formułowanie pytań do świadków i biegłych
 • Czytanie akt (w ramach dostępu w czytelni sądowej)
 • Wnoszenie zażaleń
 • Analiza propozycji ugodowych
 • Spisanie ugody
 • Podsumowanie wyników postępowania dowodowego oraz wygłoszenie mowy końcowej (głosy stron)
 • Dotrzymywanie terminów procesowych
 • Formułowanie zarzutów apelacyjnych/zażaleniowych
 • Inne czynności związane z daną sprawą

 

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Sobolewski

NIP: 676 22 77 111

tel: 510-403-826

Numer rachunku bankowego

47 1240 1431 1111 0011 0437 4729