Przejdź do treści

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy, oraz rodzaju posiadanych dowodów, które wymagają czasochłonnego opracowania.

 

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa ograniczona ilość spraw, które adwokat może jednocześnie przyjąć, celem zapewnienia każdemu klientowi należytej ilości czasu.

 

Przykładowe ceny usług adwokackich:

 • Porada prawna w kancelarii (1 godz. spędzona w kancelarii – 250 zł)
 • Sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) – od 450 zł (wynagrodzenie za sporządzenie pisma pobierane jest zawsze z góry)

 

Substytucja w sądach krakowskich (zastępstwo pełnione na rzecz adwokatów i radców  prawnych):

 • stawka zwyczajowa – 450 zł brutto za posiedzenie + 17 zł (opłata skarbowa od pełnomocnictwa)

Wykonanie fotokopii akt sprawy w sądach krakowskich:

 • do 500 stron (fotografii): 350 zł brutto + 17 zł (opłata skarbowa od pełnomocnictwa)
 • każde kolejne 500 stron: dodatkowe 100 zł brutto

 

Przykładowa lista czynności, które wykonuje adwokat w ramach zastępstwa procesowego:

 • Określenie żądań procesowych znajdujących podstawę w obowiązującym prawie (stworzenie pozwu)

 • Formułowanie wniosków i tez dowodowych

 • Tworzenie odpowiedzi na pozew (odpowiedzi na akt oskarżenia) i kolejnych pism przygotowawczych, zawierających merytoryczne odniesienie się do żądań i zarzutów przeciwnika (replika do pisma przeciwnika procesowego)

 • konsultowanie z Klientem treści pism procesowych co do zgodności ze stanem faktycznym

 • Formułowanie zarzutów do opinii biegłego (w razie wydania negatywnej dla strony opinii)

 • Osobiste uczestnictwo w posiedzeniach wyznaczonych na rozprawę

 • Formułowanie pytań do świadków i biegłych

 • Czytanie akt (w ramach dostępu w czytelni sądowej)

 • Wnoszenie zażaleń

 • Analiza propozycji ugodowych

 • Spisanie ugody

 • Podsumowanie wyników postępowania dowodowego oraz wygłoszenie mowy końcowej (głosy stron)

 • Dotrzymywanie terminów procesowych

 • Formułowanie zarzutów apelacyjnych/zażaleniowych

 • Inne czynności związane z daną sprawą

 

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Sobolewski

NIP: 676 22 77 111

tel: 510-403-826

Numer rachunku bankowego

47 1240 1431 1111 0011 0437 4729

Umówienie spotkania 9:00-19:00