Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy.

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (treść tutaj).

 

Przykładowe ceny czynności adwokackich:

 • Porada prawna przez internet – 200
 • Porada prawna w kancelarii (jednorazowa, bez względu na czas spędzony w kancelarii) – od 200 do 250 zł
 • Porada prawna i sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) od 300 do 380 zł

 

Sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem, pisma procesowe, bez względu na ilość posiedzeń sądu) :

 • Sprawa o rozwód bez orzekania o winie – 1000 zł
 • Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie – 1250 zł
 • Sprawa o ochronę dóbr osobistych  – 1000 zł
 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (lub rzecz wymierna finansowo) :
  1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł  + 23% VAT
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł  + 23% VAT
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł  + 23% VAT
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł  + 23% VAT
 • Obrona w sprawach karnych – 1300 zł 
 • Stawki przy apelacji:
  1) przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%,
  2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 100%

 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – 480 zł + 23% VAT
 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%

 

W przypadku spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.) istnieje możliwość zmniejszenia wysokości honorarium ryczałtowego za prowadzenie sprawy poprzez zastosowanie tj. premii za sukces, która podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Możliwe jest również rozłożenie honorarium adwokackiego na raty.

W przypadku pomyślnego rezultatu sporu sądowego, co do zasady, zarówno koszty adwokackie, jak i koszty sądowe zwracane są klientowi przez stronę przeciwną.

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (cały tydzień od godz. 8:00 do 21:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl