Przejdź do treści
Adwokat Kraków

Prawo pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie

Polecona pracownikowi do wykonywania praca na okres do 3 miesięcy w roku, inna niż w umowie o pracę (art. 42 § 4 kodeksu pracy), musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika a więc z jednej strony nie może przekraczać jego kwalifikacji, z drugiej jednak posiadane przez pracownika umiejętności jednocześnie powinny znaleźć odpowiednie wykorzystanie przy wykonywanej pracy.

mobbing w pracy prawo pracy, kodeks pracy,

Mobbing w pracy

Za mobbing mogą być uznane, także nieumyślne, działania lub zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, w szczególności, które wywołały rozstrój zdrowia u pracownika

odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Ograniczenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – ograniczona do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika Stosownie do art. 114 kodeksu pracy (dział piąty, rozdział II kodeksu),… Czytaj dalej »Ograniczenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

Umówienie spotkania 9:00-19:00