Odpowiedzialność za szkodę pomocnika, podżegacza i osoby która uzyskała korzyść z wyrządzonej szkody

Osoby odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną Zgodnie z treścią art. 422 k.c. za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Obok bezpośredniego sprawcy (sprawców) szkody i solidarnie z nimi…

Read More