Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Prawo cywilne » Prawo rzeczowe » Strona 2

Prawo rzeczowe

hipoteka

Hipoteka – definicja i zasady

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Zasada ta nie obejmuje jednak roszczeń o świadczenia uboczne.

Umówienie spotkania 9:00-19:00