Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Blog prawny » Prawo administracyjne

Podatek od zbycia nieruchomości a przystąpienie do długu z kredytu zaciągniętego przez osoby trzecie

Art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f) stanowi, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uiszcza się podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a poniesionymi kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d tej ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, dokonanych od zbywanych nieruchomości.

Jednakże, art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f wprowadza możliwość zwolnienia od uiszczenia powyższego podatku w wysokości, która odpowiada iloczynowi dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów odnośnie wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2012 r., wyraził pogląd, że podatnik przystępując do długu nie ponosi wydatków na własne cele mieszkaniowe lecz, o ile je w ogóle ponosi, to są wydatki wspomagające kredytobiorców, którzy ponieśli je na cele mieszkaniowe.

Powyższą interpretację wydano na gruncie stanu faktycznego, w którym podatniczka otrzymała w darowiźnie od rodziców lokal mieszkalny, zakupiony ze środków pochodzących z kredytu bankowego zabezpieczonego na hipotece tego lokalu; po otrzymaniu przedmiotowej darowizny podatniczka stała się jedynym właścicielem mieszkania, w związku z czym przystąpiła do hipotecznego kredytu mieszkaniowego, wskazała, że w lokalu mieszkała sama, realizując tym samym swój własny cel mieszkaniowy.

Wobec tego, że podatniczka następnie planowała sprzedaż mieszkania, a nie upłynął jeszcze okres 5 lat od daty nabycia, nie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży. Wyjaśniła jednak, że w ciągu dwóch lat zamierza przeznaczyć środki ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, w tym m. in. na spłatę hipotecznego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego na powyższe mieszkanie. Podatniczka planowała pozostałą kwotę przeznaczyć na zakup nowego mieszkania.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatniczka zapytała Ministra Finansów, czy zgodnie z faktem realizacji własnego celu mieszkaniowego w mieszkaniu obecnie zamieszkiwanym, spłata kredytu hipotecznego, jakim jest obciążone jej mieszkanie ze środków pochodzących ze sprzedaży tego lokalu będzie uprawniała ją do skorzystania ze zwolnienia z podatku? Zdaniem podatniczki, zrealizowała ona cel mieszkaniowy, bowiem tylko i wyłącznie ona zamieszkiwała w mieszkaniu, które otrzymała w darowiźnie, jak również tylko ona regulowała zobowiązanie kredytowe i czynszowe spoczywające na właścicielu lokalu.

Minister Finansów stwierdził jednak, że wydatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu, który nie został zaciągnięty przez podatniczkę na zakup nieruchomości, nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. – skoro podatniczka nie jest osobą, która ten kredyt zaciągnęła na kupno przedmiotowego mieszkania tylko osobą, która przystąpiła do długu rodziców.

Na temat przejęcia długu: czytaj tutaj

Kliknij gwiazdkę, aby dokonać oceny!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Jeżeli post okazał się przydatny …

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Umówienie spotkania 9:00-19:00