Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności stypizowane jest w artykule 189 Kodeksu karnego. Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. 18 Jeżeli…

Read More